Informace pro posádky na sezónu 2020

Datum zveřejnění

Vzhledem ke skutečnosti, že i v letošním roce se na startu objeví nové soutěžní stroje a posádky, je nutné, aby organizační tým před každým závodem měl informace o počtu startujících v jednotlivých kategoriích.

  1. Přihlášení posádky na závod: každá posádka, která se bude účastnit daného závodu se přihlásí nejpozději 14 dní před daným termínem, aby bylo možné zajistit odpovídající počet komisařů do sekcí. Přihlásit se posádky mohou e-mailem nebo zprávou SMS.
  2. Startovné:
    • 3 000,- Kč hrazené bankovním převodem nejpozději  14 kalendářních dnů před daným závodem. Tato částka musí být v tomto termínu připsána na bankovní účet.Posádka se již nemusí na závod přihlašovat.
    • 3 000,- Kč hrazené na místě konání závodu při technických přejímkách ( platí pro posádky, které se na daný závod v termínu předem přihlásí).
    • 5 000,- Kč hrazené na místě konání závodu pro posádky, které se na daný závod v termínu nepřihlásí .
  3. V roce 2020 se uskuteční celkem 6 závodů, z tohoto počtu se do celkového hodnocení MČR v Trucktrialu bude započítávat závodů 5. Minimální počet závodů které budou zahrnuty do celkového hodnocení jsou 3. Posádky, které neodjedou minimální počet závodů se tak stanou pouze účastníky MČR v Trucktrialu.
  4. Pozor! Proběhla aktualizaceí pravidel. Prostudujte si zvláště technické předpisy a podmínky. Pokud by bylo něco nejasného, kontaktujte vedení TTC. Na pozdější stížnosti nebude brán zřetel.
2020 (c)www.trucktrial.cz - Design by Jiří Peták
By Free joomla 1.7 Templates